Công cụ

1. Bộ nhớ cache

Xét về mặt lập trình, tốc độ truy cập của website phụ thuộc nhiều vào tốc độ truy xuất cơ sở dữ liệu. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn chú trọng tối ưu các câu lệnh truy vấn, nhằm giúp cải thiện tốc độ truy cập website. Ngoài ra, chúng tôi còn áp dụng kỹ thuật cache.
Với Cache, các Nội Dung hoặc Module thay vì phải gọi truy vấn tới cơ sở dữ liệu, sẽ được lưu ra các file tĩnh, hệ thống sẽ gọi các file tĩnh này để hiển thị ra website. Vì vậy hệ thống không tốn thời gian truy xuất cơ sở dữ liệu, từ đó tăng tốc độ của website.Hình A.VIII.1

2. Sao lưu dữ liệu

Tính năng này cho phép sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu của website. Bạn có thể khôi phục lại cơ sở dữ liệu về 1 thời điểm nào đó khi cần.


Hình A.VIII.2

 

3. Cấu hình hệ thống

Thông tin website: Bạn có thể khai báo các thông tin của website tại đây

 


Hình A.VIII.3

Title: nhập vào Thẻ Title mặc định của website
Meta Description: nhập vào Thẻ Meta Description mặc định
Meta Keyword:
nhập vào Thẻ Meta Keyword mặc định
Meta Custom: cho phép nhập các Thẻ Meta khác. Như hình A.VIII.3 là thẻ meta khai báo người kiểm duyệt các Bình luận (comment) từ Facebook.
Công ty: tên công ty
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Địa chỉ:          
Copyright: thông tin bản quyền người sở hữu website

 

Hệ thống: Thiết lập các thông số hệ thống như Cấu hình Mail, bộ nhớ Cache, Nén

 

Hình A.VIII.4

Cấu hình Mail
MailMailer: chọn hình thức gửi mail: SMTP hoặc hàm PHP Mail
MailFrom: nhập vào địa chỉ email của người gửi mail
MailName: nhập vào tên của người gửi mail
MailAuth: chọn Có nếu host yêu cầu có xác thực SMTP
MailSecure: chọn kiểu bảo mật: SSL, TLS hoặc none
SMTP_Host: nhập vào địa chỉ smtp host
SMTP_Port:   nhập vào cổng smtp
SMTP_Username: nhập vào địa chỉ email mà bạn sử dụng làm tài khoản gửi mail nếu MailAuth là Có
SMTP_Password: nhập vào mật khẩu của SMTP_Username
Các thông tin Cấu hình Mail ở hình A.VIII.4 sử dụng cho tài khoản Gmail hoặc địa chỉ email đặt tại Google Apps. Hãy hỏi nhà cung cấp host nếu địa chỉ email bạn sử dụng được đặt trên host của họ.

Bộ nhớ cache
Bộ nhớ cache: Bật hoặc Tắt tính năng Cache
Thời gian lưu cache (phút): nhập vào thời gian lưu cache, là thời gian cache có hiệu lực

Nén
Nén css: Bật hoặc Tắt tính năng Nén các file css
Nén js: Bật hoặc Tắt tính năng Nén các file js (javascript)