Mở rộng

1. Module

Module là 1 phần của website, có thể hiển thị ở bất kỳ vị trí nào của giao diện. Với hệ thống Gweb.vn, bạn có thể thay đổi dễ dàng vị trí hiển thị của module bằng cách kéo và thả module đến vị trí mong muốn.
Xem thêm video hướng dẫn tại: http://youtube.com/vietnamoss


Hình A.VI.1

 

Click “Thêm mới” để nhập thêm Module mới.


Hình A.VI.2

Menu: chọn Menu và Vị trí hiển thị. 1 Module có thể hiển thị ở 1 hoặc nhiều Menu và Vị trí
            hiển thị khác nhau trên website.
Tên: nhập vào Tên của module
Mã: click vào để chọn Kiểu module
 

Bạn có thể chọn 1 trong các Kiểu module. Mỗi Kiểu module cho phép trình bày và hiển thị những tính năng khác nhau (hình A.VI.3) tương ứng với các Tùy Chọn khác nhau. Như hình A.VI.2, Tùy Chọn đang là của Kiểu module Menu chính (mod_menu)Hình A.VI.3

Xem thêm mục (B.II)

Kích hoạt hiển thị: cần tích chọn nếu muốn Module hiển thị ở website. Bỏ tích chọn nếu
            muốn ẩn Module này

2. Giao diện

Website có thể có nhiều giao diện khác nhau.
Bạn có thể làm mới website của mình bằng cách thay đổi Hình Nền hoặc thay đổi giao diện mặc định.
 


Hình A.VI.4

 

Hình A.VI.5

3. Ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định cho website

Hình A.VI.6

Click “Thêm mới” để nhập thêm Ngôn ngữ mới.


Hình A.VI.7

Lưu ý: như hình A.VI.7, các định nghĩa (HOME, ARTICLE_OTHER…) đã được khai báo các giá trị tiếng Việt tương ứng, bạn chỉ nên sửa các giá trị bên trong dấu “ ”.
Khi thêm 1 ngôn ngữ mới, bạn cần copy toàn bộ nội dung ở phần tiếng Việt này và paste vào nội dung của ngôn ngữ đó, rồi sửa các giá trị bên trong dấu “ ”.